Offentligt samråd om mikrober som modifierats med ny genteknik (NGT)

Utgivningsdatum 28.2.2024 14.17
Pressmeddelande

Offentligt samråd om mikrober som modifierats med ny genteknik (NGT)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat sitt utkast till yttrande om mikroorganismer som modifierats med ny genteknik (NGT). EFSAs yttrande kan påverka hur användningen av sådana organismer kommer att regleras i Europeiska unionen i framtiden.

Utkastet ”Draft scientific opinion on new developments in biotechnology applied to microorganisms” har publicerats den 23 februari 2024 och ett offentligt samråd om det pågår till den 8 april 2024. Enskilda personer och organisationer kan delta i samrådet på EFSAs webbplats.

 

 

 

 

Ajankohtaista