Genetiskt modifierade mikroorganismer

Enligt definitionen i gentekniklagen är mikroorganismer sådana mikrobiologiska cellulära enheter som kan föröka sig eller överföra genetiskt material. Som mikroorganismer betraktas förutom bakterier, svampar och virus även viroider, cellkulturer av djur och växter samt cell- och vävnadskulturer av humant ursprung.

Anvisningar för innesluten användning av GMM

Om du håller på att inleda användning av GMM, bekanta dig först med anvisningen till verksamhetsidkare nedan. I anvisningen finns också information om hur man ska gå till väga i fråga om ändringar som i ett senare skede sker vid innesluten användning. Obs! Det finns separata anvisningar för användning av GM-virus och för GMO-läkemedel.

 

  • Muuntogeenisten mikro-organismien käyttö suljetussa tilassa - ohje toiminnanharjoittajille (2/2010) ( Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer - anvisningar till verksamhetsidkare) (Word-fil)
  • Ohje muuntogeenisten virusten suljetun käytön luokituksesta ja eristystoimista (9/2011) (Anvisningar för innesluten användning av GM-virus) (Word-fil)
  • Anvisningar för utarbetande av en handlingsplan och en räddningsplan (Word-fil)
  • Anmälning om olyckor och tillbud i samband med innesluten användning av GMO (10/2011) (Word-fil)