Aktuellt

Observera om prydnadsväxtimport
Pressmeddelande 21.12.2017 13.54
Olovliga GM-akvariefisk på EU-marknaden
Pressmeddelande 25.4.2017 13.58
Genresurslagen trädde i kraft 1.9.2016
Pressmeddelande 5.9.2016 10.07
Avgifter enligt gentekniklagen förändras
Pressmeddelande 22.12.2015 14.01