Ytterligare information om genteknik och  dess reglering