Fältprov som godkänts i Finland

I tabellen finns uppgifter om de tillstånd för fältprov som gentekniknämnden beviljat sedan 1995. Uppgifterna ges i omvänd tidsordning så att de nyaste proven finns i början av tabellen. Genom att klicka på diarienumret öppnas tillståndsbeslutet om provet i fråga (bifogad fil).

Ansökningar om de fältprov om vilka tillståndsbeslut inte ännu fattats finns på sidan för rande av allmänheten.

 

  Dnr Verksamhetsidkaren Tidpunkten Organismen  Slutrapport
B/FI/23/1MA  Sanofi Pasteur Inc. 2024 RSV-vaccin  
B/FI/18/1MB  Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten 2018-2023 hybridasp 22.12.2023
B/FI/13/1MB  Helsingfors universitet, Avdelningen för växtbiologi  2013-2018  hybridasp  ---
  B/FI/09/1MB  BASF Plant Science Company GmbH  2010-2014  potatis  ---
  B/FI/08/1MA  MedImmune, LLC  2009-2012  MEDI-534-vaccin  18.6.2013
  B/FI/08/1MB  Joensuu universitet, Biovetenskapliga fakulteten  2009-2012  björk  23.5.2013
B/FI/05/1MB  Joensuu universitet, Institutionen för biologi  2005-2008  björk  ---
 B/FI/04/1MB  Boreal Kasvinjalostus Oy  2004-2008  potatis  ---
 B/FI/01/1MB  Boreal Kasvinjalostus Oy  2001  potatis  ---
 B/FI/00/2MB  Helsingfors universitet, Institutionen för växtbiologi  2000-2003  björk  ---
 B/FI/00/1MA  Helsingfors universitet, Institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi  2000-2003  Rhizobium sp.  ---
 B/FI/00/1MB  Skogsforskningsinstitutet  2000-2005  björk  ---
 B/FI/99/3MB  Oulu universitet/ Skogsforskningsinstitutet  1999  tobak  ---
 B/FI/99/2MB  MTT/ Finlands miljöcentral/ Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus  1999-2001  sockerbeta  ---
 B/FI/99/1MB  Helsingfors universitet  1999-2000  rybs  ---
 B/FI/98/1MB  Aventis Crop Science (AgrEvo Nordic Finland; Hoechst Schering AgrEvo A/S)  1998-2000  sockerbeta  ---
 B/FI/97/6MB  Mildola Oy  1998-1999  raps  ---
 B/FI/97/5MB  Syngenta Seeds (Novartis Seeds)  1998-2001  sockerbeta  ---
 B/FI/97/4MB  Syngenta Seeds (Novartis Seeds)  1998-2001  sockerbeta  ---
 B/FI/97/3MB  Boreal Plant Breeding  1997  korn  ---
 B/FI/97/1MB  Helsingfors universitet  1997-1999  potatis  ---
 B/FI/96/5MB Syngenta Seeds ( Hilleshög AB)  1997-2001  sockerbeta  ---
 B/FI/96/4MB  Boreal Plant Breeding  1996  korn  ---
 B/FI/96/3MB  Kemira Agro Oy  1996  potatis  ---
 B/FI/96/2MB  Mildola Oy  1995-1998  raps  ---
 B/FI/96/1MB  Skogsforskningsinstitutet  1996  gran, tall, björk  ---
 B/FI/96/1MA  Valio  1996-1997  Streptococcus thermophilus  ---
 B/FI/95/1M  Valio  1996  Streptococcus thermophilus  ---