Fältprov som godkänts i Finland

I tabellen finns uppgifter på finska om de tillstånd för fältprov som gentekniknämnden beviljat sedan 1995. Uppgifterna ges i omvänd tidsordning så att de nyaste proven finns i början av tabellen. Genom att klicka på diarienumret öppnas tillståndsbeslutet om provet i fråga (bifogad fil).

Ansökningar om de fältprov om vilka tillståndsbeslut inte ännu fattats finns på sidan för Hörande av allmänheten.