Gentekninämndens kommande möten

Nästa möten: 8.12.2022.

 

 

 

 

 

 

Möten

Gentekniknämnden sammanträder i medeltal en gång i månaden för att lösa frågor som är uppe till behandling vid nämnden. Protokollet för varje möte publiceras på finska efter att det har godkänts och undertecknats av nämnden.