Gentekninämndens kommande möten

Nästa möten: 27.3.2023 och 17.4.2023.

 

Möten

Gentekniknämnden sammanträder i medeltal en gång i månaden för att lösa frågor som är uppe till behandling vid nämnden. Protokollet för varje möte publiceras på finska efter att det har godkänts och undertecknats av nämnden.