Hoppa till innehåll
  • Geenitekniikan lautakunta

    Gentekniknämnden - Board for Gene Technology

Gentekniknämnden är den behöriga finska myndigheten i frågor som hör till tillämpningsområdet för gentekniklagen (377/1995). Gentekniknämnden finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Aktuellt

Observera om prydnadsväxtimport
Pressmeddelande 21.12.2017 13.54
Olovliga GM-akvariefisk på EU-marknaden
Pressmeddelande 25.4.2017 13.58
Genresurslagen trädde i kraft 1.9.2016
Pressmeddelande 5.9.2016 10.07