Hur man utarbetar en ansökan om fältprov

Bestämmelser om innehållet i ansökan om fältprov finns i social- och hälsovårdsministeriers förordning 1105/2019. Ansökan ska lämnas till gentekniknämnden i god tid före den tidpunkt då man ämnar inleda provet, eftersom provet inte kan inledas utan ett tillståndsbeslut.

Gentekniknämnden har 120 dagar för att behandla ansökningen, och tidsfristen förlängs om nämnden är tvungen att begära ytterligare uppgifter av verksamhetsidkaren. I tidsfristen ingår hörande av allmänheten under en tid av 30 dagar.

I detta nu finns det ett färdigt formulär bara för ansökan som gäller mikroorganismer.

  • Formulär för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av högre växter (sk. B-SNIF) ( rtf-fil)
  • Formulär för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av GMO andra än högre växter (sk. B-SNIF) (rtf-fil)
  • Formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade fröväxter