Medlemmar

Mandatperioden för den nuvarande nämnden är 1.7.2020-30.6.2025.

Ordförande

Professor Johanna Björkroth, Helsingfors universitet

Vice ordförande

Överassistent Irma Saloniemi, Åbo universitet

Övriga medlemmar

Konsultativ tjänsteman Anneli Törrönen, social- och hälsovårdsministeriet
Personlig suppleant: Ledande sakkunnig Jari Jalava, Institutet för hälsa och välfärd

Överinspektör Marja Ruohonen-Lehto, Finlands miljöcentral
Personlig suppleant: Specialsakkunning Sonja Pyykkönen, miljöministeriet

Ledande sakkunning Sanna Viljakainen, jord- och skogsbruksministeriet
Personlig suppleant: Lagstiftingsråd Hannu Miettinen, jord- och skogsbruksministeriet

Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet
Personlig suppleant: Konsultativa tjänstemannen Kirsti Vilén arbets- och näringsministeriet

Vetenskapsrådgivare Päivi Kolu, Finlands Akademi
Personlig suppleant: Direktör Erja Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet

Permanenta sakkunniga

Professor Johannes Kettunen, Uleåborgs universitet

Forskningsdirektör Petri Auvinen, Helsingfors universitet

Professor Veikko Launis, Åbo universitet

Generalsekreterare

Konsultativ tjänsteman Kirsi Törmäkangas, social- och hälsovårdsministeriet