Medlemmar

Mandatperioden för den nuvarande nämnden är 1.7.2015-30.6.2020.

Ordförande

Professor Johanna Björkroth, Helsingfors universitet

Vice ordförande

Överassistent Irma Saloniemi, Åbo universitet

Övriga medlemmar

Konsultativa tjänstemannen Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet

Personlig suppleant: Konsultativa tjänstemannen Kirsti Vilén arbets- och näringsministeriet


Specialsakkunning Sanna Viljakainen, jord- och skogsbruksministeriet
Personlig suppleant: Överinspektör Hannu Miettinen, jord- och skogsbruksministeriet

 

Medicinalrådet Mikko Paunio, social- och hälsovårdsministeriet
Personlig suppleant: Specialsakkunning Elina Ekokoski, social- och hälsovårdsministeriet

 

Specialsakkunning Marja Ruohonen-Lehto, miljöministeriet
Personlig suppleant: Överispektör Sonja Pyykkönen, miljöministeriet


Enhetsdirektören Jarmo Wahlfors, Finlands Akademi
Personlig suppleant: Undervisningsrådet Erja Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet

 

Permanenta sakkunniga

Professor Jaakko Kangasjärvi, Helsingfors universitet

Akademiprofessor Juha Merilä, Helsingfors universitet

Docent Marko Ahteensuu, Åbo universitet

Generalsekreterare

Konsultativa tjänstemannen Kirsi Törmäkangas, sosial- och hälsovårdsministeriet