KUNGÖRELSE om hörande av allmänheten om ansökan om fältförsök

Utgivningsdatum 19.12.2023 12.36
Pressmeddelande

KUNGÖRELSE om hörande av allmänheten om ansökan om fältförsök

Gentekniknämnden inledde 19.12.2023 ett hörande av allmänheten om ansökan om fältförsök 1/MA/2023. Ansökan gäller ett kliniskt test för att utvärdera effekten, immunogeniciteten och säkerheten hos ett genetiskt modifierat RSV-vaccin hos spädbarn och småbarn.

Ansökningshandlingarna finns till påseende fram till 18.1.2024 i avsnittet Hörande av allmänheten på gentekniknämndens webbplats. Allmänheten har senast 18.1.2024 möjlighet att framföra sin skriftliga åsikt om ansökan genom att sända den till gentekniknämnden per post eller e-post.

Denna kungörelse har publicerats 19.12.2023 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Ajankohtaista