KUULUTUS kenttäkoehakemusta koskevasta yleisön kuulemisesta

Julkaisuajankohta 19.12.2023 12.36
Tiedote

KUULUTUS kenttäkoehakemusta koskevasta yleisön kuulemisesta

Geenitekniikan lautakunta on 19.12.2023 käynnistänyt yleisön kuulemisen kenttäkoehakemuksesta 1/MA/2023. Kyseinen hakemus koskee kliinistä koetta, jossa arvioidaan muuntogeenisen RSV-rokotteen tehoa, immunogeenisuutta ja turvallisuutta vauvoilla ja pikkulapsilla.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.1.2024 asti lautakunnan verkkosivuston Yleisön kuuleminen -osiossa. Yleisöllä on 18.1.2024 mennessä mahdollisuus esittää hakemusta koskeva kirjallinen mielipiteensä lähettämällä se geenitekniikan lautakunnalle postitse tai sähköpostina.

Tämä kuulutus on julkaistu 19.12.2023, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta lukien.
 

Ajankohtaista