Kenttäkoehakemuksen laatiminen

Kenttäkoehakemuksen sisällöstä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1105/2019. Hakemus on jätettävä geenitekniikan lautakunnalle hyvissä ajoin ennen kokeen aiottua aloittamisajankohtaa, sillä koetta ei voi aloittaa ilman lupapäätöstä. Geenitekniikan lautakunnalla on 120 päivää aikaa käsitellä hakemus, ja määräaika pitenee mikäli toiminnanharjoittajalta joudutaan pyytämään lisätietoja. Määräaikaan sisältyy aina 60 päivän pituinen yleisön kuuleminen.

Hakemusta varten on olemassa valmis lomakepohja muuntogeenisiä mikro-organismeja koskeville kokeille.

  • Hakemuslomake muuntogeenisella mikro-organismilla (GMM) tehtävää kenttäkoetta varten (Word-tiedosto

  • Muuntogeenisen kasvin kenttäkoetta koskeva tiivistelmälomake (ns. B-SNIF) (Word-tiedosto)

  • Muun GMO:n kenttäkoetta koskeva tiivistelmälomake (ns. B-SNIF) (Word-tiedosto)
  • Lomake muuntogeenisten siemenkasvien tarkoituksellisen levittämisen tulosten esittämiseksi (Word-tiedosto)
  • Muun GMO:n kenttäkokeen tulosten esittäminen (Word-tiedosto)