Kenttäkoehakemuksen laatiminen

Kenttäkoehakemuksen sisällöstä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1105/2019. Hakemus on jätettävä geenitekniikan lautakunnalle hyvissä ajoin ennen kokeen aiottua aloittamisajankohtaa, sillä koetta ei voi aloittaa ilman lupapäätöstä. Geenitekniikan lautakunnalla on 120 päivää aikaa käsitellä hakemus, ja määräaika pitenee mikäli toiminnanharjoittajalta joudutaan pyytämään lisätietoja. Määräaikaan sisältyy aina 30 päivän pituinen yleisön kuuleminen.

Hakemusta varten on olemassa valmis lomakepohja muuntogeenisiä mikro-organismeja koskeville kokeille.

  • Muuntogeenistä kasvia koskevan kenttäkoehakemuksen laatiminen (päivitetty 29.9.2022, saavutettava versio)
  • Hakemuslomake muuntogeenisella mikro-organismilla (GMM) tehtävää kenttäkoetta varten (päivitetty 29.9.2022, Word-tiedosto)

  • Lomake muuntogeenisten siemenkasvien tarkoituksellisen levittämisen tulosten esittämiseksi (Word-tiedosto)
  • Muun GMO:n kenttäkokeen tulosten esittäminen (Word-tiedosto)