Kenttäkoehakemuksen laatiminen

Kenttäkoehakemuksen sisällöstä säädetään STM:n asetuksessa 110/2005, tällä hetkellä hakemusta varten on olemassa valmis lomakepohja GM-mikro-organismeja mutta ei GM-kasveja koskeville kokeille. Hakemus on jätettävä geenitekniikan lautakunnalle hyvissä ajoin ennen kokeen aiottua aloittamisajankohtaa, sillä koetta ei voi aloittaa ilman lupapäätöstä. Geenitekniikan lautakunnalla on 120 päivää aikaa käsitellä hakemus, ja määräaika pitenee mikäli toiminnanharjoittajalta joudutaan pyytämään lisätietoja. Määräaikaan sisältyy 60 päivän pituinen yleisön kuuleminen.

 

  • Muuntogeenisiä organismeja sisältävien lääkkeiden valmistus ja tutkimuskäyttö geenitekniikkalain näkökulmasta (Word-tiedosto)
  • Muuntogeenistä kasvia koskevan kenttäkoehakemuksen laatiminen (Word-tiedosto)

 

  • Hakemuslomake muuntogeenisella mikro-organismilla (GMM) tehtävää kenttäkoetta varten (Word-tiedosto

  • Muuntogeenisen kasvin kenttäkoetta koskeva tiivistelmälomake (ns. B-SNIF) (Word-tiedosto)

  • Muun GMO:n kenttäkoetta koskeva tiivistelmälomake (ns. B-SNIF) (Word-tiedosto)
  • Lomake muuntogeenisten siemenkasvien tarkoituksellisen levittämisen tulosten esittämiseksi (Word-tiedosto)
  • Muun GMO:n kenttäkokeen tulosten esittäminen (Word-tiedosto)