Jäsenet

Tämänhetkisen lautakunnan toimikausi on 1.7.2020 - 30.6.2025.

Puheenjohtaja

professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja

yliopistonlehtori Irma Saloniemi, Turun yliopisto

Muut jäsenet

neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö
Henkilökohtainen varajäsen:
johtava asiantuntija Jari Jalava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

ylitarkastaja Marja Ruohonen-Lehto, Suomen ympäristökeskus
Henkilökohtainen varajäsen:
-

johtava asiantuntija Sanna Viljakainen, maa- ja metsätalousministeriö
Henkilökohtainen varajäsen:
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö

neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Henkilökohtainen varajäsen:
neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö

tiedeasiantuntija Päivi Kolu, Suomen Akatemia
Henkilökohtainen varajäsen: 
johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Pysyvät asiantuntijat

professori Johannes Kettunen, Oulun yliopisto

tutkimusjohtaja Petri Auvinen, Helsingin yliopisto

professori Veikko Launis, Turun yliopisto

Pääsihteeri

neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö