Muuntogeenisten eläinten suljettu käyttö

GM-eläinten suljetusta käytöstä säädetään geenitekniikkalain lisäksi STM:n asetuksessa 771/2014. GM-eläinten käyttö jakaantuu riskinarvioinnin perusteella kahteen käytön luokkaan (lk 1-2). Noudatettavien eristys- ja suojatoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että GM-eläin ei pääse leviämään ympäristöön eikä lisääntymään luonnonvaraisten lajitoveriensa kanssa.

Koe-eläinkeskuksissa tapahtuvan GM-eläinten käytön osalta noudatetaan yleensä keskitettyä ilmoitusmenettelyä (ks. STM:n asetus 272/2006 5 §). Tällöin suljetun käytön ilmoituksen tekee kyseinen keskus, ja siellä GM-eläimiä käyttävät yksittäiset tutkijat/tutkimusryhmät eivät joudu lähettämään geenitekniikan lautakunnalle erikseen omia ilmoituksiaan. Sen sijaan heidän tulee toimittaa GM-eläinkantojaan koskevat riskinarviointiasiakirjat koe-eläinkeskuksen omaan GMO-kirjanpitoon.

GM-eläinten suljettua käyttöä koskeva ohjeistus

GM-eläinten suljettua käyttöä koskevaa ohjeistusta ollaan uudistamassa. Jos tarvitset neuvoja tai olet laatimassa GM-eläimiä koskevaa ilmoitusta, ota yhteyttä geenitekniikan lautakunnan sihteeristöön. Riskinarvioinnissa ja luokittelussa noudatetaan STM:n asetuksessa 771/2014 kuvattuja periaatteita.

  • Ilmoittaminen GMO:ien suljettuun käyttöön liittyvästä onnettomuudesta tai vaaratilanteesta (10/2011) (Word-tiedosto)
  • Ohje toimintasuunnitelman ja pelastussuunnitelman laatimiseksi (Word-tiedosto)

GM-eläinten suljetun käytön lomakkeet

Ilmoitus/hakemus toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle joko sähköpostitse tai postilähetyksenä. Jos kyse on tilojen käyttöönottoa koskevasta ilmoituksesta, muista liittää lähetykseen tilojen pohjapiirrokset.

 

  • Ilmoitus/hakemus GM-eläinten suljetusta käytöstä (Word-tiedosto)