Muuntogeenisten kasvien suljettu käyttö

Muuntogeenisten kasvien suljettuun käyttöön sovelletaan GM-mikro-organismeja koskevia geenitekniikkalain säännöksiä. Myös kasvien käyttö luokitellaan riskinarvioinnin perusteella käytön luokkiin 1-4. Noudatettavien eristys- ja suojatoimenpiteiden on oltava sellaisia, että muuntogeeninen kasvi ei pääse leviämään ympäristöön eikä risteytymään viljeltyjen tai luonnonvaraisten sukulaislajien kanssa. Eristystoimet voivat perustua esimerkiksi siihen, että kasvien ei anneta kukkia sellaisena vuodenaikana, jolloin ympäristössä olevat risteytymiskykyiset lajit kukkivat.

Muuntogeenisten kasvien suljettua käyttöä koskevat ohjeet

Muuntogeenisten kasvien suljetun käytön lomakkeet

Tutustu huolella muuntogeenisten kasvien suljettua käyttöä koskeviin ohjeisiin ennen ilmoituksen tai hakemuksen laatimista. Huomioi, että riskinarviointi liitetään toiminnanharjoittajan omaan kirjanpitoon. Se toimitetaan hakemuksen mukana geenitekniikan lautakunnalle ainoastaan, jos kyse on luokkiin 3-4 kuuluvasta käytöstä.

Ilmoitus tai hakemus toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle joko sähköpostitse tai postilähetyksenä.