Muuntogeenisten kasvien suljettu käyttö

GM-kasvien suljettuun käyttöön sovelletaan GMM:eja koskevia geenitekniikkalain säännöksiä. Myös GM-kasvien käyttö luokitellaan riskinarvioinnin perusteella käytön luokkiin 1-4. Noudatettavien eristys- ja suojatoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että GM-kasvi ei pääse leviämään ympäristöön eikä risteytymään viljeltyjen tai luonnonvaraisten sukulaislajien kanssa. Eristystoimet voivat perustua esimerkiksi siihen, että GM-kasvien ei anneta kukkia sellaisena vuodenaikana, jolloin ympäristössä olevat risteytymiskykyiset lajit kukkivat.

Muuntogeenisten kasvien suljettua käyttöä koskevat ohjeet

  • Geenitekniikan lautakunnan suositus n:o 3 "Geenitekniikalla muunnettujen (GM-) kasvien suljettu käyttö" (Word-tiedosto)
  • VTT:n Turvallisuusanalyysi biotekniikassa -projektin laatima ohje GM-kasvien suljetun käytön riskinarviointiin (rtf-tiedosto)
  • Ohje muuntogeenisen kasvimateriaalin jätehuoltoon suljetussa käytössä (Word-tiedosto)
  • Geenitekniikan lautakunnan periaatepäätös "GM-perunan suljetun käytön luokitus ja noudatettavat eristys- ja suojatoimenpiteet" (Word-tiedosto)
  • Geenitekniikan lautakunnan periaatepäätös "GM-lituruohon suljetun käytön edellytykset ja ilmoituskäytännöt" (Word-tiedosto)
  • Ohje toimintasuunnitelman ja pelastussuunnitelman laatimiseksi (rtf-tiedosto)
  • Ilmoittaminen GMO:ien suljettuun käyttöön liittyvästä onnettomuudesta tai vaaratilanteesta (10/2011) (Word-tiedosto)

GM-kasvien suljetun käytön lomakkeet

Tutustu huolella GM-kasvien suljettua käyttöä koskeviin ohjeisiin ennen ilmoituksen tai hakemuksen laatimista. Huomioi, että riskinarviointi liitetään toiminnanharjoittajan omaan kirjanpitoon ja se tarvitsee toimittaa hakemuksen mukana GTLK:lle ainoastaan jos kyse on luokkiin 3-4 kuuluvasta käytöstä.

Ilmoitus/hakemus toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle joko sähköpostitse tai postilähetyksenä.