GMO:ien käytön valvonta

Geenitekniikkalain käytännön valvonnasta vastaavat Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Ruokavirasto.

Valvira valvoo muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä ja terveyskysymyksissä avointa käyttöä. SYKE valvoo avointa käyttöä ympäristökysymyksissä, kun taas Ruokavirasto valvoo sitä maa- ja metsätalouden alalla.

Geenitekniikan lautakunta ohjaa ja yhteensovittaa valvontaa. Geenitekniikan lautakunta myös tarvittaessa määrää, mikä valvontaviranomainen on toimivaltainen avointa käyttöä koskevassa asiassa. Geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 198/2007.

Valvontasuunnitelmat

Geenitekniikan lautakunnan valvontajaosto on laatinut muuntogeenisten kasvien tuotevalvontaa koskevan ohjeen.

 

  • Geenitekniikkalain 377/1995 mukainen muuntogeenisten kasvien (gm-kasvien) tuotevalvonta ja siihen liittyvät viranomaistehtävät (Word-tiedosto)

Lisätietoa valvonnasta