Kenttäkokeita koskeva yleisön kuuleminen

Alla ovat sellaiset Suomeen suunnitellut kenttäkokeet, joita koskeva yleisön kuuleminen on parhaillaan käynnissä.

Kenttäkoehakemusta koskevat kommentit toimitetaan määräajan puitteissa geenitekniikan lautakunnalle joko kirjeitse tai sähköpostitse (osoitteet näkyvät sivun alalaidassa). Geenitekniikkalain (377/1995) mukaan geenitekniikan lautakunnan tulee myöntää lupa kenttäkokeeseen, jos riskinarvioinnissa ei ole havaittu vaaraa ihmisen tai eläinten terveydelle tai ympäristölle ja hakemuksen tekniset asiakirjat on laadittu lain mukaisesti. Yleisön kuulemisessa esille tulevista seikoista siis vain sellaiset, jotka liittyvät riskinarviointiin tai hakemuksen teknisiin puutteisiin, voivat vaikuttaa kenttäkoeluvan myöntämiseen.

Mikäli haluat jatkossa saada aina sähköpostitiedotteen uuden kenttäkoekuulemisen käynnistymisestä, lähetä lautakunnalle tätä koskeva pyyntö, niin liitämme sinut sähköiselle jakelulistalle.

Dno Toiminnanharjoittaja Asiakirjat Määräaika
-- -- -- --
   

 

 

GMO-tuotteita koskeva yleisön kuuleminen

Rehuina ja elintarvikkeina käytettävien gmo-tuotteiden uusista hakemuksista ja niistä annettujen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) lausuntojen valmistumisesta tiedotetaan Suomessa Ruokaviraston gmo-sivustolla. EFSA:n lausunnon valmistuttua yleisö voi 30 päivän kuluessa jättää siitä mielipiteensä EU-komissiolle. Yleisön kommentit julkaistaan myöhemmin samalla komission Internet-sivulla.

Direktiivin 2001/18/EY mukaisista tuotehakemuksista komissio tiedottaa JRC:n sivustolla.