Muuntogeeniset mikro-organismit

Geenitekniikkalain määritelmän mukaan mikro-organismeja ovat sellaiset mikrobiologiset solurakenteet, jotka pystyvät lisääntymään tai siirtämään perintöainesta. Bakteerien, sienten ja virusten lisäksi mikro-organismeiksi katsotaan viroidit, eläin- ja kasvisoluviljelmät sekä ihmissolu- ja kudosviljelmät.

GMM:ien suljettua käyttöä koskeva ohjeistus

Jos olet aloittamassa GMM:ien käyttöä, tutustu ensimmäiseksi allaolevaan ohjeeseen toiminnanharjoittajille. Ohjeesta löytyy tietoa myös siitä, kuinka suljetussa käytössä myöhemmin tapahtuvien muutosten osalta tulee menetellä. Huomaa että GM-virusten käytöstä ja GMO-lääkkeistä on erilliset ohjeet.

 

  • Muuntogeenisten mikro-organismien käyttö suljetussa tilassa - ohje toiminnanharjoittajille (2/2018) (Word-tiedosto)
  • Ohje muuntogeenisten virusten suljetun käytön luokituksesta ja eristystoimista (9/2011) (Word-tiedosto)
  • Ohje toimintasuunnitelman ja pelastussuunnitelman laatimiseksi (Word-tiedosto)
  • Ilmoittaminen GMO:ien suljettuun käyttöön liittyvästä onnettomuudesta tai vaaratilanteesta (10/2011) (Word-tiedosto)
  • Muuntogeenisiä organismeja sisältävien lääkkeiden valmistus ja tutkimuskäyttö geenitekniikkalain näkökulmasta (Word-tiedosto)

GMM:ien suljettua käyttöä koskevat lomakkeet

Tutustu huolella GMM:ien suljettua käyttöä koskeviin ohjeisiin ennen ilmoituksen tai hakemuksen laatimista. Huomioi, että täytetty riskinarviointilomake liitetään toiminnanharjoittajan omaan kirjanpitoon ja se tarvitsee toimittaa hakemuksen mukana GTLK:lle ainoastaan, jos kyse on luokkiin 3-4 kuuluvasta käytöstä.

Ilmoitus/hakemus toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle joko sähköpostitse tai postilähetyksenä.

 

 

Tietoa riskinarvioinnista ja luokittelusta