Muuntogeeniset mikro-organismit

Geenitekniikkalain määritelmän mukaan mikro-organismeja ovat sellaiset mikrobiologiset solurakenteet, jotka pystyvät lisääntymään tai siirtämään perintöainesta. Bakteerien, sienten ja virusten lisäksi mikro-organismeiksi katsotaan viroidit, eläin- ja kasvisoluviljelmät sekä ihmissolu- ja kudosviljelmät.

GM-mikro-organismien suljettua käyttöä koskeva ohjeistus

Jos olet aloittamassa muuntogeenisten mikro-organismien käyttöä, tutustu ensimmäiseksi alla olevaan ohjeeseen toiminnanharjoittajille. Ohjeesta löytyy tietoa myös siitä, kuinka suljetussa käytössä myöhemmin tapahtuvien muutosten osalta on meneteltävä. Huomaa, että muuntogeenisten virusten käytöstä ja GMO-lääkkeistä on olemassa erilliset ohjeet.

GM-mikro-organismien suljettua käyttöä koskevat lomakkeet

Tutustu huolella muuntogeenisten mikro-organismien suljettua käyttöä koskeviin ohjeisiin ennen ilmoituksen tai hakemuksen laatimista. Huomioi, että täytetty riskinarviointilomake liitetään toiminnanharjoittajan omaan kirjanpitoon. Se toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle hakemuksen mukana ainoastaan, jos kyse on luokkiin 3-4 kuuluvasta käytöstä.

Ilmoitus tai hakemus toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle joko sähköpostitse tai postilähetyksenä.

Tietoa riskinarvioinnista ja luokittelusta