Muuntogeeniset mikro-organismit

Geenitekniikkalain määritelmän mukaan mikro-organismeja ovat sellaiset mikrobiologiset solurakenteet, jotka pystyvät lisääntymään tai siirtämään perintöainesta. Bakteerien, sienten ja virusten lisäksi mikro-organismeiksi katsotaan viroidit, eläin- ja kasvisoluviljelmät sekä ihmissolu- ja kudosviljelmät.

GM-mikro-organismien suljettua käyttöä koskeva ohjeistus

Jos olet aloittamassa muuntogeenisten mikro-organismien käyttöä, tutustu ensimmäiseksi alla olevaan ohjeeseen toiminnanharjoittajille. Ohjeesta löytyy tietoa myös siitä, kuinka suljetussa käytössä myöhemmin tapahtuvien muutosten osalta on meneteltävä. Huomaa, että muuntogeenisten virusten käytöstä on olemassa erillinen ohje.

GMO-lääkkeitä koskeva materiaali löytyy omasta osiostaan. ​​​​​​​

GM-mikro-organismien suljettua käyttöä koskevat lomakkeet

Tutustu huolella muuntogeenisten mikro-organismien suljettua käyttöä koskeviin ohjeisiin ennen ilmoituksen tai hakemuksen laatimista. Huomioi, että täytetty riskinarviointilomake liitetään toiminnanharjoittajan omaan kirjanpitoon. Se toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle hakemuksen mukana ainoastaan, jos kyse on luokkiin 3-4 kuuluvasta käytöstä.

Ilmoitus tai hakemus toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle joko sähköpostitse tai postilähetyksenä.

Tietoa riskinarvioinnista ja luokittelusta