Muuntogeenisten organismien suljettu käyttö

Geenitekniikkalain määritelmän mukaan suljetuksi käytöksi katsotaan kaikki toimet, joilla organismeja muunnetaan geenitekniikalla tai muuntogeenisiä organismeja kasvatetaan, säilytetään, siirretään, tuhotaan, hävitetään tai käytetään muulla tavalla ja joissa käytetään erityisiä eristämistoimenpiteitä organismien pääsyn rajoittamiseksi väestön keskuuteen tai ympäristöön väestön ja ympäristön turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi. Usein kyse on yliopistojen tai muiden tutkimuslaitosten laboratorioissa tapahtuvasta biologian tai lääketieteen perustutkimuksesta.

Geenitekniikkalaki säätelee niin muuntogeenisten mikro-organismien, kasvien kuin eläintenkin suljettua käyttöä. Jokaisella toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tehdä etukäteen kirjallinen riskinarviointi muuntogeenisten organismien käytöstään. Lisäksi toiminnanharjoittajan on tehtävä geenitekniikan lautakunnalle asianmukaiset ilmoitukset tai hakemukset suljetusta käytöstään.

Geenitekniikan lautakunta on laatinut lomakkeet suljetun käytön ilmoituksia ja hakemuksia varten. Lisäksi on olemassa eri organismiryhmien suljettua käyttöä ja riskinarviointia koskevia ohjeita ja periaatepäätöksiä. Toiminnanharjoittajia kehotetaan tutustumaan tarjolla olevaan ohjeistukseen ennen ilmoituksen tai hakemuksen laatimista. Lisätietoja saa tarvittaessa lautakunnan sihteeristöltä.

Suljettua käyttöä koskevista ilmoituksista ja hakemuksista peritään käsittelymaksu kulloinkin voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Suljetun käytön ilmoitusmenettely pähkinänkuoressa

Vuokaavio suljetun käytön ilmoitusmenettelystä

Vuokaavio suljetun käytön ilmoitusmenettelystä PDF-muodossa.