Det här är tillgänglighetsutlåtande av gentekniknämnden

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten geenitekniikanlautakunta.fi och har upprättats / uppdaterats 23.9.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav:

  1. En del av de blankettmallar som är avsedda för verksamhetsidkare uppfyller inte nödvändigtvis tillgänglighetskraven. På webbplatsen finns också material som har publicerats före 2018 och som inte nödvänligtvis är tillgängligt. 

  2. Tillgängligheten till alla anvisningsmaterial har ännu inte kunnat säkerställas, till exempel då det gäller tabeller.
  3. På webbplatsen finns ett diagram i bildformat (anmälningsförfarande för innesluten användning i nötskal) som inte har kunnat ändras till tillgängligt format.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://geenitekniikanlautakunta.fi/sv/kommentarer

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000