Gentekninämndens kommande möten

Nästa möte 6.7.2016.

 

Möten

Gentekniknämnden sammanträder i medeltal en gång i månaden för att lösa frågor som är uppe till behandling vid nämnden. Protokollet för varje möte publiceras på finska efter att det har godkänts och undertecknats av nämnden.