Hoppa till innehåll
  • Geenitekniikan lautakunta

    Gentekniknämnden - Board for Gene Technology

Gentekniknämnden är den behöriga finska myndigheten i frågor som hör till tillämpningsområdet för gentekniklagen (377/1995). Gentekniknämnden finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Aktuellt

Avgifter enligt gentekniklagen förändras
Pressmeddelande 22.12.2015 14.01
Om språkpraxis av anmälningarna
Pressmeddelande 26.8.2015 12.19
Gentekniknämndens websidor förnyas
Pressmeddelande 26.8.2015 13.36
Meny