Hoppa till innehåll
  • Geenitekniikan lautakunta

    Gentekniknämnden - Board for Gene Technology

Gentekniknämnden är den behöriga finska myndigheten i frågor som hör till tillämpningsområdet för gentekniklagen (377/1995). Gentekniknämnden finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Aktuellt

Olovliga GM-akvariefisk på EU-marknaden
Pressmeddelande 25.4.2017 13.58
Genresurslagen trädde i kraft 1.9.2016
Pressmeddelande 5.9.2016 10.07
Avgifter enligt gentekniklagen förändras
Pressmeddelande 22.12.2015 14.01
Om språkpraxis av anmälningarna
Pressmeddelande 26.8.2015 12.19