Kenttäkokeita koskevan yhteenvetolomakkeen toimittaminen muuttuu

Julkaisuajankohta 3.10.2022 15.19
Tiedote

Kenttäkokeita koskevan yhteenvetolomakkeen toimittaminen muuttuu

Kenttäkokeita eli direktiivin 2001/18/EY B-osan mukaista toimintaa koskevien hakemusten laatiminen muuttuu 3.10.2022 alkaen koko Euroopan Unionin alueella. Muutos koskee tavanomaisten kenttäkokeiden lisäksi myös niitä muuntogeenisillä organismeilla tehtäviä kliinisiä lääketutkimuksia, jotka eivät täytä suljetun käytön kriteerejä.

Jatkossa toiminnanharjoittajan on itse toimitettava hakemuksensa yhteenvetolomake (ns. B-SNIF-lomake). Varsinainen hakemus toimitetaan kuitenkin yhä kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle siinä maassa, jossa kenttäkoe aiotaan suorittaa. Suomessa hakemusasiakirjat toimitetaan geenitekniikan lautakunnalle.

Menettelystä tiedotetaan komission verkkosivulla. ESFC:n käyttöoppaassa annetaan ohjeet siitä, kuinka SNIF-lomake viedään järjestelmään. 
 

Ajankohtaista