Kenttäkokeita ja tuotteita koskevat vaatimukset muuttuvat

Julkaisuajankohta 5.12.2019 9.00 | Julkaistu suomeksi 9.12.2019 klo 9.04
Tiedote

Kenttäkokeita ja tuotteita koskevat vaatimukset muuttuvat

Muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä koskevissa hakemuksissa on annettava jatkossa nykyistä enemmän tietoja geenitekniikan lautakunnalle. Asiaa koskeva geenitekniikkalain nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1105/2019 tulee voimaan 5. joulukuuta 2019. Asetus kumoaa aiemman sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 110/2005.

Kun toiminnanharjoittaja hakee lupaa muuntogeenisillä organismeilla tehtävään kenttäkokeeseen tai niiden markkinointiin, geenitekniikan lautakunnalle on toimitettava jatkossa sekä kokeellisia että laskennallisia lisätietoja. Muutokset koskevat erityisesti muuntogeenisiä kasveja.

Asetuksella pannaan täytäntöön EU:n geneettisesti muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista annettu komission direktiivi (EU) 2018/350. Ympäristöriskinarviointia koskevia ohjeita sovelletaan myös muuntogeenisiä organismeja sisältäviin elintarvikkeisiin, rehuihin, lääkkeisiin ja rokotteisiin, joille haetaan markkinointilupaa muiden säädösten kuin geenitekniikkalain nojalla.

Asetuksessa säädetään myös muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä laadittavasta riskinarvioinnista, tuotteiden markkinoille saattamista koskevasta seurantasuunnitelmasta sekä tulosten raportoinnista muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä muussa tarkoituksessa kuin markkinoille saattamisessa.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole vireillä markkinointilupahakemuksia. Suomessa tehdään kuitenkin muuntogeenisillä organismeilla tutkimus-ja kehittämiskokeita, joita asetuksen säännökset koskevat. Jos aiot tehdä kenttäkoehakemuksen, tutustu asetuksessa kuvattuihin sisältövaatimuksiin ja ole yhteydessä geenitekniikan lautakuntaan.

Ajankohtaista