Brexitin vaikutukset GMO:ien tuontiin, vientiin ja lupamenettelyihin

Julkaisuajankohta 4.1.2021 16.33
Tiedote

Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta eli Brexit vaikuttaa muuntogeenisten organismien (GMO) tuontiin ja vientiin 1.1.2021 alkaen.

Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti; jäljempänä UK) ero EU:sta eli Brexit vaikuttaa muuntogeenisten organismien (GMO) tuontiin ja vientiin 1.1.2021 alkaen. Kaikkien avoimen tai suljetun käytön toiminnanharjoittajien sekä yritysten, jotka tuovat tai vievät GMO:ja UK:n ja Suomen välillä, on syytä selvittää eron vaikutukset oman toimintansa osalta.


1.1.2021 alkaen UK ei enää ole EU:n sisämarkkinoilla eikä se osallistu GMO:ien lupa- ja riskinarviointimenettelyihin EU:ssa. UK:sta tuotaviin ja sen alueen kautta kulkeviin GMO:ihin sovelletaan nyt normaaleja kolmasmaatuontia koskevia GMO-säädöksiä. Muuntogeenisiä organismeja sisältävien tuotteiden tuotemerkinnöistä on sovittu erosopimuksessa. Koska UK on Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan osapuoli, GMO:ien tuonnissa, viennissä ja kauttakulussa noudatetaan Brexitin jälkeen kyseisen pöytäkirjan määräämiä käytäntöjä. Ks. lisätietoa https://geenitekniikanlautakunta.fi/tuonti-vienti. Lisäksi GMO-tuotteen markkinointiluvan haltijalla tai hakijalla on oltava asemapaikka EU-jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa. Ks. lisäohjeistusta https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en ja https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_gmo_en.


Huom! EU-tuomioistuin teki 25.7.2018 päätöksen mutageneesitekniikoiden juridisesta asemasta EU:ssa. Tuomion mukaan ns. uusilla mutageneesitekniikoilla muokattujen organismien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön (avoin käyttö) sovelletaan EU:ssa GMO-säädöksiä. Eläviä organismeja maahantuotaessa onkin etukäteen selvitettävä, onko kyseisiä organismeja muokattu uusilla mutageneesitekniikoilla tai perinteisellä geenitekniikalla. Jos on, tuontiin ja vientiin tarvittavista lupa-, merkintä- ja kuljetusvelvoitteista on saatavissa lisätietoa kansallisilta toimivaltaisilta GMO-viranomaisilta.


Jos vietäviin tai tuotaviin muuntogeenisiin organismeihin sisältyy sellaisia geenivaroja, joita koskee Nagoyan pöytäkirja, lisätietoja on saatavilla Suomen kansallisilta geenivaraviranomaisilta ja UK:n kansallisilta geenivaraviranomaisilta.

Ajankohtaista