Olovliga GM-petunior på marknaden i Finland (uppdaterad 9.10.2017)

Utgivningsdatum 27.4.2017 13.00 | Publicerad på svenska 27.4.2017 kl. 13.45
Pressmeddelande

Genetisk modifierade (GM) petunior, som har orangeröda blommor, har funnits i prydnadsväxtodling i Finland.

Genetisk modifierade (GM) petunior, som har orangeröda blommor, har funnits i prydnadsväxtodling i Finland. Petuniasorter som heter ’Pegasus Orange Morn’, ’Pegasus Orange’, ’Pegasus Table Orange’, ’Potunia Plus Papaya’, ’Go!Tunia Orange’, ’Bonnie Orange’, och 'Sanguna Salmon' har konstaterats som GM. Inom EU-marknaden har det också funnits flera andra olovliga GM petuniasorter.

Transgenen som har överförts till petunia producerar densamma pigment som finns i rödblommiga pelargoner. Detta gör GM-petuniorna inte farliga för människors eller djurs hälsa eller miljön, men de måste dras från marknaden eftersom det inte har ansökts försäljningstillstånd som krävs för GM-produkter inom EU. GM petunior är inte av finskt ursprung, utan de har importerats från utlandet för produktion utan kunskap att växtmaterialen är genetisk modifierad. GM petunior kommer att dras från marknaden också i andra EU-länder.
 

Om du är intresserad av att köpa orange petunior för odling, antingen från frön eller plantor, vänligen kontakta Gentekniknämnden för instruktioner innan inköpet. Se också Evira’s webbsida för vidare information och för en uppdaterad lista av GM-sorter.

Mera information:

Gentekniknämnden:

Ordförande Johanna Björkroth, tel. 050  597 6555

Generalsekreterare Kirsi Törmäkangas, tel. 0295 163 353

Evira:

överinspektör Kim Tilli, tel. 0400 808 521 (kontroll)

specialforskare Annikki Welling, tel. 040 481 2270 (laboratorieanalyser)

 

Ajankohtaista