Observera om prydnadsväxtimport

Utgivningsdatum 21.12.2017 13.54
Pressmeddelande

Observera om prydnadsväxtimport

En stor mängd genetiskt modifierade (GM-) petuniasorter som inte har godkänts i EU påträffades år 2017 på Finlands och EU:s marknad för prydnadsväxter. Alla olovliga GM-produkter måste dras bort från marknaden. Gentekniknämnden rekommenderar att importörer av prydnadsväxter redan i samband med beställning av förökningsmaterial eller plantor för återförsäljning säkerställer att de sorter som införskaffas inte är genetiskt modifierade och att de ber leverantörerna om skriftlig bekräftelse på detta.

Mer information om saken finns i gentekniknämndens brev som har skickats till importörer av prydnadsväxter. I Finland försäljning av GM-prydnandsväxter övervakas av Evira.

Ajankohtaista