Avgifter enligt gentekniklagen förändras

22.12.2015 14.01
Pressmeddelande

Förordningen 1539/2015 träder i kraft 1.1.2016

Avgifter som tas ut för behandlingen av anmälningar och ansökningar samt för inspektioner och unsökningar förändras något.

Förordningen 1539/2015 föreskrivs om de nya avgifter.

Ajankohtaista