FI SV EN

Ilmoitusten kielivaatimuksista

26.8.2015 12.19
Tiedote

Ilmoitusten kielivaatimuksista

Geenitekniikan lautakunta (GTLK) päätti kokouksessaan 8.9.2015 jatkaa aiempaa kokeiluaan, jossa geenitekniikkalain mukaisia ilmoituksia otetaan vastaan tietyissä tapauksissa myös englannin kielellä.  Kokeilun aikana toiminnanharjoittajat voivat jättää englanninkielisiä suljetun käytön ilmoituksia silloin, kun ilmoituksen pää- ja varavastuuhenkilöt eivät ole äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisiä eikä heidän kielitaitonsa ole riittävä geenitekniikkasäädösten edellyttämien tietojen toimittamiseen. Kokeilu rajoittuu ainoastaan suljetun käytön ilmoituksiin, jotka koskevat toimintaa käytön luokkien 1 tai 2 GM-mikrobeilla ja -kasveilla tai luokan 1 GM-eläimillä (so. geenitekniikkalain 14 § ja 14 a §:ien mukaisia ilmoituksia). Tällöin GTLK:n sihteeristö myös asioi toiminnanharjoittajan kanssa englannin kielellä. Jos ilmoituksen käsittely edellyttää asiantuntijalausuntoa, lausunnot laaditaan edelleen pääsääntöisesti Suomen virallisilla kielillä suomeksi tai ruotsiksi, mutta käännetään tarvittaessa.

Päätös ei koske hakemuksia, jotka koskevat luokkien 3-4 GM-mikrobien ja -kasvien tai luokan 2 GM-eläinten käyttöä (so. geenitekniikkalain 14 b § mukaisia hakemuksia). Se ei myöskään koske tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevia hakemuksia, koska niihin liittyy yleisön kuuleminen. Tällaisia ovat geenitekniikkalain 17 § mukaiset hakemukset, jotka koskevat GMO:ien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa (nk. kenttäkoe) ja 20 § mukaiset hakemukset tuotteiden saattamiseksi markkinoille.

GTLK:n päätös on voimassa toistaiseksi.

Ajankohtaista