Geenitekniikkalain mukaisia maksuja tarkistettu

22.12.2015 14.01
Tiedote

Uusi maksuasetus 1539/2015 astuu voimaan 1.1.2016

Geenitekniikkalain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksut sekä valvontaa koskevat maksut muuttuvat hieman vuoden 2016 alusta lukien.

Uusista maksuista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa 1539/2015.

Ajankohtaista