Aktuellt

Hörande som gäller fältprov har börjat
Pressmeddelande 5.7.2018 11.33
Observera om prydnadsväxtimport
Pressmeddelande 21.12.2017 13.54
Olovliga GM-akvariefisk på EU-marknaden
Pressmeddelande 25.4.2017 13.58
Genresurslagen trädde i kraft 1.9.2016
Pressmeddelande 5.9.2016 10.07