Aktuellt

Genresurslagen trädde i kraft 1.9.2016
Pressmeddelande 5.9.2016 10.07
Avgifter enligt gentekniklagen förändras
Pressmeddelande 22.12.2015 14.01
Om språkpraxis av anmälningarna
Pressmeddelande 26.8.2015 12.19
Gentekniknämndens websidor förnyas
Pressmeddelande 26.8.2015 13.36