FI SV

Kenttäkoetta koskeva yleisön kuuleminen käynnissä

5.7.2018 11.33
Tiedote

Kenttäkoetta koskeva yleisön kuuleminen käynnissä

Geenitekniikan lautakunta on 27.6.2018 vastaanottanut Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kenttäkoehakemuksen 1/MB/18, joka koskee puun muodostusta ja ilmarakojen toimintaa muuntogeenisissä hybridihaavoissa.

Yleisöllä on oikeus tutustua hakemusasiakirjoihin ja saada niistä jäljennös sekä esittää hakemuksesta kirjallisen mielipiteensä 4.9.2018 mennessä. Asiakirjat löytyvät Käynnissä olevat kuulemiset - sivulta.

Jäljennöspyynnöt ja kommentit osoitetaan geenitekniikan lautakunnalle osoitteella PL 33, 00023 Valtioneuvosto, tai sähköpostitse, gtlk.stm@stm.fi.

Ajankohtaista